شل کردن زندگی برنامه برنامه خانواده

شل کردن: زندگی برنامه برنامه خانواده اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی کشف پروتئینی که روند گسترش سرطان را کم کردن می دهد

محققان پروتئین جدیدی را کشف کرده اند که می تواند با پیوند سلول های سرطانی به یکدیگر و امکان حمله آنها به بافت ها، گسترش سرطان را کم کردن دهد. 

کشف پروتئینی که روند گسترش سرطان را کم کردن می دهد

کشف پروتئینی که روند گسترش سرطان را کم کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

محققان پروتئین جدیدی را کشف کرده اند که می تواند با پیوند سلول های سرطانی به یکدیگر و امکان حمله آنها به بافت ها، گسترش سرطان را کم کردن دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه گلف کانادا پروتئینی موسوم به cadherin-۲۲ را شناسایی کرده اند که عامل احتمالی متاستاز سرطان یا گسترش سرطان است.

کشف پروتئینی که روند گسترش سرطان را کم کردن می دهد

این پروتئین همچنین میزان چسبندگی و تهاجم سلول های سرطان سینه و مغز را تا بیش از ۹۰ درصد کم کردن می دهد.

جیم یونیاک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «پروتئین cadherin-۲۲ می تواند نشانه تشخیصی نیرومند ای در مراحل پیشرفته سرطان و عواقب آن جهت بیمار باشد.»

محققان پروتئین جدیدی را کشف کرده اند که می تواند با پیوند سلول های سرطانی به یکدیگر و امکان حمله آنها به بافت ها، گسترش سرطان را کم کردن دهد. 

وی در ادامه می افزاید: «اگر بتوان یک درمان یا داروی جهت مسدود کردن cadherin-۲۲ یافت، می توان احتمالا از جابجایی، هجوم و متاستاز سلول های سرطانی پیشگیری کرد.»

در این مطالعه، اختصاصاً به بررسی شرایط موسوم به «هیپوکسی» که در آن، بافت اکسیژن کمتری دریافت می کند، پرداخته شد.

محققان دریافتند دقیقاً تحت شرایط اکسیژن کم سلول های سرطانی موجب شروع تولید cadherin-۲۲ می شوند، و بدهید ترتیب نوعی پروتئین به حرکت درمی آید که به پیوند سلول های سرطانی کمک کرده و جابجایی، هجوم و احتمالا متاستاز سلولی را تقویت می کند.

کشف پروتئینی که روند گسترش سرطان را کم کردن می دهد

محققان در مطالعه سلول های سرطانی سینه و مغز در محیط هیپوکسی دریافتند cadherin-۲۲ در این فرآیند دخیل بوده و امکان گسترش سلول های سرطانی را فراهم می سازد.

واژه های کلیدی: محققان | اکسیژن | پروتئین | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs